HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Kongresy

 • Kongres

  Vážení účastníci, partneri a tvorcovia odborno-vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2022, dovoľte nám poďakovať za účasť na 4. ročníku CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2022, ktorý sa uskutočnil 12. mája 2022 v kongresovej sále Pribinova 12 v Bratislave.

  V prípade, že ste nemali možnosť sa zúčastniť, môžete si pozrieť záznam z konferencie.

  S podzravom
  Organizačný výbor CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2022.

  Registrácia pre sledovanie videozáznamov z Cinre Kardio Live 2022 platí pre zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov, ktorí boli registrovanými účastníkmi konferencie.

  Osobné údaje
  Zamestnávateľ - názov nemocnice alebo firmy

  Pozícia

  LekárSestraIné, prosíme uviesť


  Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa GDPR