HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Minútka s MUDr.Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE

Minútka s MUDr.Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
zdravotnícke noviny

V Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby ste zaviedli nový spôsob diagnostiky ischemických mozgových príhod, volá sa RAPID. O čo ide?

Celý článok