HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

APECS 2018 za účasti Cinre

APECS 2018 za účasti Cinre
cinre

V dňoch 24. a 25. novembra 2018 sa primár Endovaskulárneho programu v Cinre MUDr. Tibor Balázs na pozvanie Prof. Parka Sang Woo zúčastnil prestížneho svetového sympózia APECS 2018 – Advences in Peripheral Endovascular Strategies v Soule v Južnej Kórei. MUDr. T. Balázs na podujatí za endovaskulárne centrum Cinre odprezentoval šesť vzdelávacích prednášok, ktoré boli sprevádzané živými vstupmi, zameranými na liečbu periférneho arteriálneho ochorenia a možnosti použitia moderných, liečivom potiahnutých balónikov. Odborníci sa ďalej zaujímali aj o nové možnosti liečby realizované v Cinre, ako je odstraňovanie trombov z hlbokého venózneho systému, liečba zúžených tepien s remodeláciou a odstránením aterosklerotických plátov aterektómiou a podobne. Úspešná perkutánna endovaskulárna liečba pri periférnom arteriálnom ochorení je kľúčová k zlepšeniu kvality života, zníženiu miery amputácií a k zvýšeniu celkového prežívania pacientov najmä pri kritickej končatinovej ischémii.

Cinre je medzinárodným školiacim centrom excelentnosti pre viaceré nové a miniinvazívne liečebné postupy vo všetkých troch programoch neuro, kardio a angio, školili sa v ňom už špecialisti z krajín ako Rakúsko, Česko, Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rusko, Bielorusko, Ukrajina, Maďarsko, Južná Kórea či Singapur.