HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 | PACIENTI 02/3904 9302

K NÁM DO BRATISLAVY SA CHODIA UČIŤ LEKÁRI Z CELÉHO SVETA!

BRATISLAVSKÉ NOVINY, 19/2019: RÁDIOLÓG IVAN VULEV: K NÁM DO BRATISLAVY SA CHODIA UČIŤ LEKÁRI Z CELÉHO SVETA!
cinre

V bratislavskom Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE), kde liečia napríklad infarkt či cievne mozgové príhody sa pred pár dňami boli pozrieť aj špecialisti z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska a zo známej viedenskej AKH kliniky. Ako sa im to podarilo? Tak aj o tom porozprával riaditeľ CINRE, jeden z najlepších intervenčných rádiológov, TOP lekár v odbore rádiológia na Slovensku MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE.

Celý článok