HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302

CINRE JE NAJLEPŠOU NEMOCNICOU NA SLOVENSKU!

CINRE JE NAJLEPŠOU NEMOCNICOU NA SLOVENSKU!
cinre

 

Zo všetkých ústavných zdravotníckych zariadení zaradených do prieskumu získalo najvyššie hodnotenie poistencov VšZP Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave. V nemocnici CINRE napĺňame duch nášho motta: “Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita” 24/7 nonstop liečbou najčastejších a najsmrtelnejších ochorení u nás, najmodernejšími miniinvazívnymi postupmi v kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej medicíne. Víziu zariadenia napĺňame nielen vykonávaním množstva unikátnych medicínskych programov, ale už aj šírením dobrého mena slovenského zdravotníctva v zahraničí – veď za krátky čas sa u nás školili už špecialisti zo 14 krajín sveta. Naše veľké poďakovanie, preto patrí všetkým 160 zamestnancom CINRE, ale predovšetkým a hlavne našim pacientom. Toto mimoriadne ocenenie si veľmi vážime a zaväzuje nás robiť takúto špičkovú medicínu ďalej s prívlastkom “usmievavá” nemocnica, kde sa robí “krásna medicína”.

Dobroslava Krajačičová, špecialista marketingovej komunikácie CINRE