HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

CINRE KARDIO LIVE seminár 2021 + OHLASY V MÉDIÁCH

CINRE KARDIO LIVE seminár 2021 + OHLASY V MÉDIÁCH
cinre

Foto: Peter Frolo

Dňa 3. júna 2021 sa opäť uskutočnil už 3. ročník unikátneho medzinárodného edukačného podujatia na Slovensku – CINRE KARDIO LIVE seminár 2021.

Tentokrát sa účastníci kongresu, ktorý prebiehal online a aj prezenčnou formou, mohli tešiť okrem iného počas dňa na sedem živých prenosov operácií zo 4 katetrizačných sál Nemocnice CINRE. Išlo o katétrovú liečbu akútneho infarktu myokardu, viaccievnych postihnutí koronárnych tepien, zúžení mozgových tepien, či endovaskulárnu liečbu aneuryzmy brušnej aorty.

Edukačný koncept podujatia je zameraný na priame prenosy operácií z operačných sál a interaktívnu, živú, odborne moderovanú diskusiu s operatérmi, panelistami, účastníkmi v kongresovej sále, ako aj účastníkmi v online priestore. Seminár obohatili svojou prednáškou okrem iných aj prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD. a Dr. Ryan Madder z Michiganskej Univerzity v USA.

Počet registrovaných účastníkov a ich ohlasy po podujatí sú pre organizátorov opätovne veľkým záväzkom a celý tím nemocnice CINRE je pripravený v tejto edukačnej aktivite pokračovať aj v roku 2022.

OHLASY V MÉDIÁCH

LEKÁRSKE NOVINY, 07. JÚNA 2021: CINRE KARDIO LIVE seminár 2021