HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

JEDINEČNÉ EDUKAČNÉ PODUJATIE SVOJHO DRUHU NA SLOVENSKU

CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR, 23. JANUÁR 2020: JEDINEČNÉ EDUKAČNÉ PODUJATIE SVOJHO DRUHU NA SLOVENSKU
cinre

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave pripravilo už 2. ročník CINRE kardio live seminára, tentokrát s piatimi priamymi prenosmi z katetrizačných sál v modernom medicínskom odbore intervenčnej kardiológie, ktorá napreduje míľovými krokmi.

Naša nemocnica tak úspešne nadviazala na prvý ročník tohto prestížneho podujatia na Slovensku, o čom svedčí opätovná veľká účasť lekárov a zdravotníckeho personálu nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

V tomto ročníku bol bohatý intervenčný a prednáškový program rozšírený aj o panelové diskusie s pozvanými odborníkmi  – kardiológmi zo Slovenska a Česka. Hlavným hosťom kongresu bola prof. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC z Prahy.
Už teraz sa tešíme na 3. ročník tohto jedinečného podujatia svojho druhu na Slovensku! Dovidenia o rok, priatelia!