HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302

25. výročie Spolku kežmarských lekárov

25. výročie Spolku kežmarských lekárov
cinre

Riaditeľ CINRE MUDr. Ivan Vulev, PhD, MPH, FCIRSE bol čestným hosťom pri oslave 25. výročia Spolku kežmarských lekárov Dr. Vojtecha Alexandra