HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

CINRE OPÄŤ ŠÍRILO DOBRÉ MENO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ZAHRANIČÍ

CINRE OPÄŤ ŠÍRILO DOBRÉ MENO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ZAHRANIČÍ
cinre

V našej nemocnici sa uskutočnilo školenie lekárov – špecialistov z Holandska, Rakúska a Švajčiarska.

V dňoch 26. a 27. novembra 2019 sa v CINRE uskutočnilo školenie holandských, rakúskych a švajčiarskych kolegov,  ktorí sa špecializujú na miniinvazívnu intervenčnú a endovaskulárnu liečbu. Školenie bolo zamerané na najmodernejšie prístupy vo farmakomechanickej trombektómii a aterektómii artériových ochorení, v liečbe ktorých je nemocnica CINRE Európskym centrom excelentnosti a školiacim pracoviskom.

V  CINRE sa za krátky čas existencie školili už lekári zo 16 krajín z celého sveta, vrátane zámoria.