HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 | PACIENTI 02/3904 9302

CINRE OPÄŤ ŠÍRILO DOBRÉ MENO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ZAHRANIČÍ.

CINRE OPÄŤ ŠÍRILO DOBRÉ MENO SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V ZAHRANIČÍ. V NAŠEJ NEMOCNICI SA USKUTOČNILO ŠKOLENIE ŠPECIALISTOV Z NEMECKA, RAKÚSKA A ŠVAJČIARSKA
cinre

V dňoch 24. a 25. septembra 2019 sa v CINRE uskutočnilo školenie nemeckých, rakúskych a švajčiarskych špecialistov, špecializujúcich sa na miniinvazívnu intervenčnú a endovaskulárnu liečbu. Školenie bolo zamerané na najmodernejšie prístupy vo farmakomechanickej trombektómii a aterektómii artériových ochorení.

V  CINRE sa za krátky čas existencie školili už lekári zo 14 krajín z celého sveta, vrátane zámoria.