HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302, 02/3904 9301
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302, 02/3904 9301

CINRE šíri dobré meno slovenského zdravotníctva v zahraničí.

CINRE šíri dobré meno slovenského zdravotníctva v zahraničí. V našej nemocnici sa uskutočnilo školenie špecialistov z AKH Viedeň.
cinre

V dňoch 26. a 27. februára2019 sa v CINRE uskutočnilo školenie rakúskych špecialistov z nemocníc AKH a SKH vo Viedni, špecializujúcich sa na miniinvazívnu intervenčnú liečbu. V  CINRE sa za krátky čas existencie školili už lekári zo 14 krajín z celého sveta, vrátane zámoria.

“Dear prof. Vulev,

Last week we had a very successful Workshop on your hospital CINRE. I think you can be proud of your very experienced physicians.

Our physicians were very impressed, especially Prof. Maria Schoder from AKH Vienna. It was really a challenge for the whole team.

Later she told me, this was the best Workshop. Very interesting cases with perfect results!”

Andrea Trautendorfer