HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

CINRE v najprestížnejšom endovaskulárnom periodiku na svete

CINRE v najprestížnejšom endovaskulárnom periodiku na svete
cinre

Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie má dnes kľúčovú úlohu v záchrane diabetických končatín a znižovaní súvisiacej úmrtnosti. Prečítajte si viac o najmodernejšej liečbe končatinovej ischémie v článku primára endovaskulárneho programu Cinre, MUDr. T. Balázsa na stránkach Endovascular Today (strana 19-24).  čítať ďalej