HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

CINRE v najprestížnejšom endovaskulárnom periodiku na svete

CINRE v najprestížnejšom endovaskulárnom periodiku na svete
cinre

Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie má dnes kľúčovú úlohu v záchrane diabetických končatín a znižovaní súvisiacej úmrtnosti. Prečítajte si viac o najmodernejšej liečbe končatinovej ischémie v článku primára endovaskulárneho programu Cinre, MUDr. T. Balázsa na stránkach Endovascular Today (strana 19-24).  čítať ďalej