HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Cinre WORKSHOP

Cinre WORKSHOP
cinre

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,radi by sme Vás pozvali 11.12.2019 do Nemocnice CINRE na workshop, ktorého cieľom je získať základnú orientáciu v manažmente akútneho renálneho zlyhania na oddelení intenzívnej medicíny a v bezpečnej realizácii kontinuálnych eliminačných metód za pomoci systému OMNI.

MUDr. Peter Michalka, PhD.
Námestník medicínskeho riaditeľa CINRE