HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Dámsky klub

Dámsky klub – RTVS.sk
cinre

V piatok 11. januára 2019 bol hlavným hosťom Dámskeho klubu v Slovenskej televízii náš kolega, špičkový kardiológ MUDr. David Liška. Pozrite si celé video na stránkach RTVS.

Pozrieť reláciu