HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

AKÚTNY INFARKT MYOKARDU

DÁMSKY KLUB – RTVS.SK: AKÚTNY INFARKT MYOKARDU
cinre

Vo štvrtok 10. júna 2021 bol hlavným hosťom Dámskeho klubu v Slovenskej televízii MUDr. David Liška, primár Kardiologického oddelenia Nemocnice CINRE.

Témou rozhovoru bol akútny infarkt myokardu: aké sú príznaky vzniku, aké vekové skupiny postihuje najčastejšie, aké sú možnosti liečby a jej úspešnosť a ďalšie.