HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

ANEURYZMA BRUŠNEJ AORTY - TICHÝ ZABIJAK

DÁMSKY KLUB – RTVS.SK: ANEURYZMA BRUŠNEJ AORTY – TICHÝ ZABIJAK
cinre

V utorok 14. apríla 2020 bol hlavným hosťom Dámskeho klubu v Slovenskej televízii MUDr. Samuel Hadvig, intervenčný rádiológ CINRE.

Témou rozhovoru bola problematika brušnej aorty, o ktorej sa často hovorí ako o tichom zabijaku.

Pozrite si celé video na stránkach RTVS