HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

ANGIOPLASTIKA. ZÚŽENIE CIEV DOLNÝCH KONČATÍN A ICH LIEČBA

DÁMSKY KLUB – RTVS.SK: ANGIOPLASTIKA. ZÚŽENIE CIEV DOLNÝCH KONČATÍN A ICH LIEČBA
cinre

V stredu 04. novembra 2020 bol hlavným hosťom Slovenskej televízie MUDr. Samuel Hadvig, intervenčný rádiológ Nemocnice CINRE.

Témou rozhovoru bola problematika týkajúca sa upchatia ciev dolných končatín a ich liečba (angioplastika a iné).