HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

ISCHÉMIA DOLNÝCH KONČATÍN

DÁMSKY KLUB – RTVS.SK: ISCHÉMIA DOLNÝCH KONČATÍN
cinre

V utorok 09. júna 2020 bol hlavným hosťom Dámskeho klubu v Slovenskej televízii MUDr. Tibor Balázs, primár Endovaskulárneho programu CINRE. Témou rozhovoru bolo závažné ochorenie – ischémia dolných končatín.

Špecialista CINRE na túto problematiku hovoril aj o diagnostike, liečbe a prevencii tejto choroby. Neliečená ischémia nôh môže mať až fatálne následky.

Pozrite si celé video na stránkach RTVS