HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

KATETRIZÁCIA SRDCA, KORONAROGRAFIA A DISTÁLNY RADIÁLNY PRÍSTUP

DÁMSKY KLUB – RTVS.SK: KATETRIZÁCIA SRDCA, KORONAROGRAFIA A DISTÁLNY RADIÁLNY PRÍSTUP
cinre

V piatok 1. októbra 2021 bol hlavným hosťom Dámskeho klubu Slovenskej televízie MUDr. Marián Piešťanský, intervenčný kardiológ Nemocnice CINRE.

Témou rozhovoru bola katetrizácia srdca od histórie až po súčasnosť, selektívna koronarografia a o novinke vo svete intervenčnej rádiológie – distálny radiálny katetrizačný prístup, ktorý ako prvá na Slovensku zaviedla Nemocnica CINRE.