HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

KRVÁCANIE DO MOZGU A ANEURYZMY

DÁMSKY KLUB – RTVS.SK; KRVÁCANIE DO MOZGU A ANEURYZMY
cinre

V utorok 21. januára 2020 bola hlavným hosťom Dámskeho klubu v Slovenskej televízii MUDr. Zuzana Čarnická, PhD., neurologička CINRE.

Témou rozhovoru bolo krvácanie do mozgu a aneuryzmy, prevencia, diagnostika a liečba.

Pozrite si celé video na stránkach RTVS