HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

STRES A ISCHEMICKÁ CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA

DÁMSKY KLUB – RTVS.SK; STRES A ISCHEMICKÁ CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA
cinre

V piatok 13. decembra 2019 bol hlavným hosťom Dámskeho klubu v Slovenskej televízii MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, intervenčný rádiológ a neurorádiológ, náš skvelý kolega a riaditeľ CINRE. MUDr. I. Vulev je uznávanou európskou a svetovou kapacitou vo svojom odbore.

Pozrite si celé video na stránkach RTVS