HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 02/ 3230 2658,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/ 3230 2658,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

VYSOKÝ, NÍZKY A NEPRAVIDELNÝ PULZ. AKÝ JE OPTIMÁLNY?

DÁMSKY KLUB – RTVS.SK: VYSOKÝ, NÍZKY A NEPRAVIDELNÝ PULZ. AKÝ JE OPTIMÁLNY?
cinre

V stredu 23. septembra 2020 bol hlavným hosťom Dámskeho klubu v Slovenskej televízii MUDr. Peter Michálek, PhD., kardiológ a zástupca primára Oddelenia kardiológie a akútnej kardiológie Nemocnice CINRE.

Témou rozhovoru bola problematika pulzu (tepu): čo je to pulz, čo prezrádza, aká je jeho normálna hodnota, kedy sa zrýchľuje alebo spomaľuje, tep v strese a pohybe, prevencia, liečba a ďalšie.​