HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Dobrý deň,

Dobrý deň,
cinre

dovolte, aby som vyjadril vďaku a obdiv pracovníkom Vášho týmu ako celku a menovite MUDr. Hlinomaz a MUDr. Samuseva. Vaše pracovisko môže slúžiť ako etalón nie len pre Slovensko, ale pre celú EÚ. Prvý raz som sa cítil ako VIP pacient.

Ďakujem
S pozdravom

Emil Pospíšil
pacient