HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Dobrý deň,

Dobrý deň,
cinre

rada by som vyjadrila vďačnosť celému tímu pracovníkov kardiocentra CINRE, ktorí mi v dňoch 16. 7. 2020 prvýkrát a 27. 10. 2020 druhýkrát urobili selektívnu rekoronarografiu a kardiointervenciu pri viaccievnom postihnutí.
Predovšetkým by som rada ocenila mimoriadne profesionálny a pritom ľudský prístup MUDr. Baldovského, ktorý v oboch prípadoch zákrok realizoval a jeho kolegom na sále.
Veľmi by som chcela poďakovať môjmu ošetrujúcemu lekárovi, MUDr. Kostelnému za jeho starostlivosť, MUDr. Števlíkovi za jeho citlivý a odborný prístup pri kontrolách môjho zdravotného stavu a vedeniu celého CINRE, najmä p. riaditeľovi MUDr. Vulevovi za vytváranie podmienok pre moju liečbu.
Prosím, odovzdajte im moje srdečné poďakovanie.

S úctou a želaním všetkého najlepšieho
Anna Patáková