HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

Dobry deň p. riaditeľ.

Dobry deň p. riaditeľ.
cinre

Chcem vyjadriť veľký obdiv a vďaku Vám aj celému zariadeniu Cinre, za služby ktoré pacientom ponúkate.

Na druhej strane je mi smutno, že je to ojedinelý štandard medzi zariadeniami nášho zdravotníctva. Je to v prvom rade Vaša zásluha aký personál si vyberáte a ako ich vediete a motivujete k tímovej práci odborníkov. Je jasné, že nároky na personál sú z Vašej strany vysoké no zároveň splniteľné.

Mňa operoval zástupca primára MUDr. Ľudovít Baldovský. Klobúk dole. Nielen nad odbornou stránkou (v nej sa nevyznám, ale spolieham sa na profesionálov), no z pohľadu pacienta hlavne ľudskou stránkou – psychologickou. Ako s pacientom jedná a komentuje priebeh operácie. Tak isto aj jeho pomocný personál. Aj sestričky na príjme v oranžových kreslách (o mňa sa starala sestrička, ak si dobre pamätám, Zuzana Mikova). Aj všetci ostatní v lôžkovej časti. Navyše aj jedlo je veľmi príjemné.

Prajem veľa zdravia, p. riaditeľ, a síl pri udržiavaní takto vysoko nastavenej latky.
Garaj, Ing.​