HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Dobrý deň pán doktor Vulev

Dobrý deň pán doktor Vulev
cinre

Dobrý deň pán doktor Vulev,

dnes je tomu päť rokov, čo ste zachránili život mojej dcéry Barbory, ktorej v tento deň praskla aneuryzma, ktorú ste v ten deň aj ošetrili a následne dňa 4. apríla 2014 ošetrili i ďalšie dve (priamy prenos z operácie počas Bratislavských intervenčných radiologických dní). Touto cestou sa Vám chcem z úprimného srdca poďakovať za Vašu prácu, za ľudský prístup, za ochotu, ktorú ste prejavili v čase, keď nám nikto nevedel poradiť, čo je v dcérinom prípade normálne, alebo čo treba rýchlo riešiť, za vysvetlenie celého zákroku a pomoc, keď nám obvodný neurológ po MRI oznámil, že treba rýchlo zakročiť, pretože je cieva upchatá – zabezpečili ste u Vás CT a uistili ste nás, že je všetko OK, len sa zle prečítali ostatné nálezy a snímky na MRI pracovisku inej nemocnice.
Ešte raz Vám ďakujem a prajem Vám veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.
Mária Szabóová