HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

Dobrý deň pán MUDr Vulev,

Dobrý deň pán MUDr Vulev,
cinre

chcem sa vám z celého srdca poďakovať za vašu opateru a hlavne operáciu. Ste jeden úžasný človek s veľkým srdcom, máte skvelý tím okolo seba, či už  lekárov alebo sestričiek. Ešte raz veľké ďakujem.
S pozdravom
Bednárová