HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302

Dobrý deň pán riaditeľ Vulev,

Dobrý deň pán riaditeľ Vulev,
cinre

Týmto by som sa Vám chcela veľmi pekne poďakovať za Vašu promptnú reakciu na môj mail, ochotu konať napriek tomu, že boli sviatky a víkend a pomohli mi s hospitalizáciou manžela  čo najskôr na Vaše pracovisko. Nesmierne si vážim Váš mimoriadny prístup a úžasnú starostlivosť, čo len svedčí o vysokej úrovni Vášho špecializovaného zariadenia.

Taktiež patrí moje veľké poďakovanie celému tímu, ktorý sa o manžela počas hospitalizácie staral.

Prajem Vám veľa osobných a pracovných úspechov.

S vďakou

Hanková