HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

Dovoľujem si touto cestou poďakovať

Dovoľujem si touto cestou poďakovať
cinre

Dovoľujem si touto cestou poďakovať lekárom a sestričkám angiológie a neurológie Cinre pod vedením pána riaditeľa MUDr. Ivana Vuleva, PhD., MPH., FCIRSE za liečbu a vyliečenie. Vybavenie, prostredie a prístup lekárov a sestier tiež prispievajú k liečbe. Všetko sa dá, len treba správnych ľudí, obzvlášť na takýchto miestach. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem.

S úctou,
Mária Pobiecka