HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Dovoľujem si touto cestou poďakovať

Dovoľujem si touto cestou poďakovať
cinre

Dovoľujem si touto cestou poďakovať lekárom a sestričkám angiológie a neurológie Cinre pod vedením pána riaditeľa MUDr. Ivana Vuleva, PhD., MPH., FCIRSE za liečbu a vyliečenie. Vybavenie, prostredie a prístup lekárov a sestier tiež prispievajú k liečbe. Všetko sa dá, len treba správnych ľudí, obzvlášť na takýchto miestach. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem.

S úctou,
Mária Pobiecka