HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

DUBAJ, 7. JÚL 2021: NEMOCNICA CINRE OPÄŤ BODUJE NA MEDZINÁRODNOM POLI

DUBAJ, 7. JÚL 2021: NEMOCNICA CINRE OPÄŤ BODUJE NA MEDZINÁRODNOM POLI
cinre

MUDr. Tibor Balázs, primár Endovaskulárneho programu CINRE sa 7. júla 2021 aktívne zúčastnil prestížneho kongresu v Dubaji na tému: Ako predchádzať amputáciám.

Angiochirurgovia, angiológovia a intervenční rádiológovia, spoločne ako vaskulárni špecialisti bojujú za záchranu končatín a navzájom si vymieňajú poznatky z praxe.