HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

KAŽDÝ JEDEN PACIENT JE PRE MŇA NOVOU VÝZVOU

IN VITRO, DECEMBER 2019: KAŽDÝ JEDEN PACIENT JE PRE MŇA NOVOU VÝZVOU; EXKLUZÍVNY ROZHOVOR S MUDR. IVANOM VULEVOM, PHD., MPH, FCIRSE, INTERVENČNÝM RÁDIOLÓGOM, RIADITEĽOM, ZAKLADATEĽOM CINRE A ÚŽASNÝM KOLEGOM
cinre

“Naším cieľom je pomocou miniinvazívnej endovaskulárnej liečby čo najúčinnejšie redukovať počet odvrátiteľných úmrtí, ktorých vysoký počet Slovensku dlhodobo vyčíta aj Európska komisia,” hovorí okrem iného v exkluzívnom rozhovore MUDr. I. Vulev.

Celý článok