HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

OPERÁCIE CIEV NAŽIVO

JOJ, NOVINY TV JOJ, 23. JANUÁR 2020: OPERÁCIE CIEV NAŽIVO
cinre

Prestížny CINRE kardio live seminár s medzinárodnou účasťou sa po roku opäť stretol s pozitívnym ohlasom a vysokou aktívnou účasťou špičkových odborníkov.

“Cieľom kongresu CINRE kardio live 2020 bolo prostredníctvom odborných prednášok, ale predovšetkým priamych prenosov z katetrizačných sál, oboznámiť širokú odbornú verejnosť – kardiológov a internistov, praktických lekárov a lekárov RZP so spektrom výkonov, ktoré v CINRE realizujeme.

Priamymi prenosmi sme ukázali aj nové technológie spresňujúce diagnostiku koronárneho ochorenia, konkrétne meranie frakčnej prietokovej rezervy v koronárnej tepne (tzv. DPR metodika) alebo OCT (optická koherentná tomografia) umožňujúca posudzovať detaily v koronárnych tepnách o rozmeroch 10um.

Odborné prednášky priniesli posledné poznatky o liečbe pacientov s anginou pectoris a akútnymi srdcovými infarktmi, tak v prednemocničnej, ako aj v pohospitalizačnej starostlivosti.

Nie menej dôležitou časťou kongresu bolo vo vzájomnej diskusii, nastaviť si organizačné pravidlá, podľa ktorých budú pacienti s rôznymi formami ischemickej choroby srdca v CINRE ošetrení. Napríklad začiatkom roka 2020 sme v CINRE zaviedli vyšetrovanie chorých s tzv. NSTEMI infarktom 6 dní v týždni, teda aj v sobotu. Pacienti s najvážnejšou formou akútneho infarktu, tzv. STEMI sú samozrejme ošetrení 24/7, t. j. kedykoľvek 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Vysoká účasť na kongrese je pre nás veľkým záväzkom do budúcnosti. Sme rozhodnutí v tejto aktivite pokračovať a CINRE kardio live pripraviť aj v roku 2021. Ako novinku plánujeme priamy prenos z pracoviska v Banskej Bystrici, predbežne pôjde o katétrovú implantáciu srdcovej chlopne (tzv. TAVI metóda), a to prvýkrát v priamom prenose na Slovensku. Dohoda s kolegami z Banskej Bystrice už bola uzatvorená.

MUDr. Ladislav Groch, PhD., primár a intervenčný kardiológ CINRE