HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

Kongresy

 • Kongres

  Prestížny CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR, 23. január 2020
  Kardiologický tím Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) so sídlom v Bratislave 23. januára 2020 zorganizoval už 2. ročník CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2020 s priamymi prenosmi z operačných sál v modernom medicínskom odbore intervenčnej kardiológie.

  Cieľom kongresu CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2020 bolo prostredníctvom odborných prednášok, ale predovšetkým priamych prenosov miniinvazívnych operačných výkonov z katetrizačných sál , oboznámiť širokú odbornú verejnosť – kardiológov a internistov, praktických lekárov a lekárov RZP, so spektrom výkonov, ktoré nemocnica CINRE v kardio programe realizuje.

  Vysoká účasť na kongrese je pre CINRE veľkým záväzkom do budúcnosti. Už teraz sa môžete tešiť na 3. ročník CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021, ktorý sa uskutoční 21. januára 2021. Priame prenosy by mali byť budúci rok obohatené aj o neurointervenčný výkon pri ischemickej cievnej mozgovej príhode a o mnohé ďalšie zaujímavé novinky.
  Dovidenia o rok, priatelia!