HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

Kongresy

 • Kongres

  POZOR, ZMENA TERMÍNU! NOVÝ TERMÍN OZNÁMIME VČAS!

  Dovolte nám informovať Vás o vývoji situácie týkajúcej sa prípravy odborno-vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021.

  Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam  prevádzok a hromadných podujatí (s účinnosťou od 1. januára 2021) bola prevádzka hotela Sheraton Bratislava, miesta konania odborno-vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021 od pondelka 4. januára 2021 dočasne  prerušená a to predbežne na obdobie 2 mesiace.

  Uzavretie priestorov hotela Sheraton Bratislava ako aj ďalších vhodných hotelov, vládou vyhlásený lockdown, znemožnené presuny účastníkov medzi okresmi, obmedzenia pri realizácii hromadných podujatí, obavy o zdravotný stav účastníkov a v naposlednom rade celková nie príliš optimistická nálada v spoločnosti vytvárajú sumár okolností, ktoré nechceme a nemôžeme ignorovať a sú pre nás logickým impulzom na prehodnotenie  organizácie podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021. Fakt, že CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR je považovaný nielen za odborno-vzdelávacie poduajtie s vysokým odborným kreditom, ale  v nemalej miere aj za podujatie s nezanedbateľným spoločenským charakterom,  nás po intenzívnej a precíznej úvahe primäl dospieť k presvedčeniu, že len online verzia podujatia nie je dostačná pre naplnenie celkového potenciálu cieľov podujatia.

  Len online verzia podujatia by toto prestížne podujatie neodškriepiteľne obrala o jeho kvalitu a znížila tak podstatne jeho úroveň, k čomu sa súhlasne vyjadrila aj väčšina spíkrov podujatia, ktorí preferujú prezenčnú formu podujatia. Preto po zvážení všetkých argumentov “pre aj proti” pristupujeme k nasledovnému spoločnému rozhodnutiu:

  Plánovaný termín realizácie 3. ročníka odborno-vzdelávacieho podujatia CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021 stanovený na 21. januára 2021 sa  mení a teda podujatie sa v pôvodnom termíne neuskutoční. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne. Odklad realizácie podujatia bude kopírovať aktuálny vývoj pandemickej situácie v SR. Náhradný termín podujatia bude stanovený organizačným výborom podujatia tak, aby bol v súlade so všetkými okolnosťami ovplyňujúcimi jeho realizovateľnosť. Nový termín Vám oznámime po jeho schválení 6-8 týždňov pred realizáciou samotného podujatia. 

  Sme predsvedčení, že rozhodnutie, ktoré sme boli nútení učiniť na základe Vis major okolností, je tým najlepším riešením pre náš spoločný cieľ a veríme, že fakty, na základe ktorých sme  sa takto rozhodovali plne chápete a učinené rozhodnutie preto prijmete s pochopením a vierou, že prinesie nášmu spoločnému podujatiu ešte vyššiu kvalitu.

  S podzravom
  Organizačný výbor CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021.