HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

NOVÝ PRÍSTROJ PRE RIEŠENIE INFARKTU MYOKARDU JE PRVÝ V STREDNEJ EURÓPE

LEKÁRSKE LISTY, 16. JÚL 2020: NOVÝ PRÍSTROJ PRE RIEŠENIE INFARKTU MYOKARDU JE PRVÝ V STREDNEJ EURÓPE
cinre

Ďalší skvelý článok o našej nemocnici CINRE a jeho jedinečnom angiografickom prístroji ARTIS icono, ktorý vďaka špičkovej technológii a umelej inteligencii dokáže vyšetriť viac pacientov za kratší čas a jeho výhodou je oveľa nižšia dávka žiarenia.

Nemocnica CINRE je prvé zdravotnícke zariadenie v strednej Európe, v ktorom bude tento prístroj slúžiť pacientom, najmä s infarktom myokardu.

Celý článok