HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

Excelentný seminár s priamymi prenosmi

LEKÁRSKE NOVINY, JANUÁR – FEBRUÁR 2019: Excelentný seminár s priamymi prenosmi
cinre

CINRE kardio live seminár. Išlo o vôbec prvý seminár na Slovensku s priamymi prenosmi z operačných sál v modernom medicínskom odbore intervenčnej kardiológie.

Celý článok