HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

O SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI INTERVENČNEJ KARDIOLÓGIE

LEKÁRSKE NOVINY, JANUÁR – FEBRUÁR 2020: O SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI INTERVENČNEJ KARDIOLÓGIE
cinre

Rozhovor s MUDr. Ladislavom Grochom, PhD., primárom a intervenčným kardiológom CINRE.

Okrem iného sa v interview dočítate aj o Kongrese CINRE KARDIO LIVE, o novinkách v intervenčnej kardiológii, aké to je, realizovať miniinvazívne operačné výkony v priamom prenose, ako sa pracuje českým kolegom v CINRE a veľa ďalších zaujímavých tém.

Celý článok