HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

SMOLU TREBA PREKONAŤ

LEKÁRSKE NOVINY, JANUÁR – FEBRUÁR 2020: SMOLU TREBA PREKONAŤ
cinre

Príbeh pacientky CINRE s viacnásobným postihnutím ciev, ktorú vrátil do života MUDr. Marián Piešťanský, kardiológ CINRE. Zápas pani Zuzany o život nebol úplne bez komplikácií. Svoj boj na hrane života a smrti však vyhrala a dnes opäť naberá pozitívnu silu do života.

Celý článok