HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

PREŠIEL SOTVA PÁR KROKOV, TERAZ SA USMIEVA PRI PRECHÁDZKE

LEKÁRSKE NOVINY, MAREC 2021: PREŠIEL SOTVA PÁR KROKOV, TERAZ SA USMIEVA PRI PRECHÁDZKE
cinre

Ďalší nádherný príbeh nášho pacienta so šťastným koncom, ktorý mal závažné komplexné viaccievne postihnutie koronárneho riečiska vrátane významnej stenózy hlavného kmeňa ľavej koronárnej tepny.

Pána Paľa do života vrátili: MUDr. Peter Michálek, PhD., kardiológ Nemocnice CINRE a MUDr. Michal Rezek, intervenčný kardiológ Nemocnice CINRE.

Celý článok

LEKÁRSKE NOVINY.SK, 4. APRÍL 2021