HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

DIABETICKÁ NOHA KRADNE KONČATINY; KAŽDÝ ROK JEJ PRIBÚDA

LIEK: DIABETES, MAREC 2019: DIABETICKÁ NOHA KRADNE KONČATINY; KAŽDÝ ROK JEJ PRIBÚDA
cinre

 

LIEK: DIABETES, MAREC 2019: DIABETICKÁ NOHA KRADNE KONČATINY; KAŽDÝ ROK JEJ PRIBÚDA

Celý článok