HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

UNIKÁTNY KONGRES CINRE KARDIO LIVE S PRIAMYMI PRENOSMI Z KATETRIZAČNÝCH SÁL

LIEK, FEBRUÁR 2020: UNIKÁTNY KONGRES CINRE KARDIO LIVE S PRIAMYMI PRENOSMI Z KATETRIZAČNÝCH SÁL
cinre

Kardiologický tím Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) so sídlom v Bratislave koncom januára zorganizoval už 2. ročník CINRE Kardio live seminára s priamymi prenosmi z operačných sál v modernom medicínskom odbore intervenčnej kardiológie.

Cieľom kongresu CINRE Kardio live 2020 bolo prostredníctvom odborných prednášok, ale predovšetkým priamych prenosov miniinvazívnych operačných výkonov z katetrizačných sál, oboznámiť širokú odbornú verejnosť – kardiológov, internistov, praktických lekárov a lekárov RZP, so spektrom výkonov, ktoré nemocnica CINRE v kardio programe realizuje.

Celý článok