HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

DISTÁLNY RADIÁLNY KATETRIZAČNÝ PRÍSTUP IBA V NEMOCNICI CINRE

LIEK, JÚL-AUGUST 2021: CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021; DISTÁLNY RADIÁLNY KATETRIZAČNÝ PRÍSTUP IBA V NEMOCNICI CINRE
cinre

V nemocnici CINRE máme stále nejaké významné novinky. Jednou z nich je aj distálny radiálny katetrizačný prístup pre koronarografie a koronárne intervencie, ktorý ako prvý u kardiologických pacientov zaviedol MUDr. Michal Rezek, intervenčný kardiológ CINRE.

Začiatkom júna 2021 sa opäť uskutočnil už 3 . ročník unikátneho medzinárodného edukačného podujatia na Slovensku – CINRE KARDIO LIVE seminár 2021.

Čítajte viac!