HOTLINE 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO 02/3904 9350 | INFO PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO 02/3904 9350 | INFO PACIENTI 02/3904 9302

NEMOCNICA CINRE SI PRIPÍSALA AJ SVETOVÉ PRVENSTVO

LIEK: SRDCE, FEBRUÁR 2019: VYŠETRENIE A „STENTOVANIE“ SRDCA CEZ RUKU; NEMOCNICA CINRE SI PRIPÍSALA AJ SVETOVÉ PRVENSTVO
cinre