HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

NEMOCNICA CINRE SI PRIPÍSALA AJ SVETOVÉ PRVENSTVO

LIEK: SRDCE, FEBRUÁR 2019: VYŠETRENIE A “STENTOVANIE” SRDCA CEZ RUKU; NEMOCNICA CINRE SI PRIPÍSALA AJ SVETOVÉ PRVENSTVO
cinre