HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

ZAUJÍMAVÉ PRIAME PRENOSY Z CATHLABOV

MEDICAL PRACTICE, ZDRAVOTNÍCKE NOVINY, 27. FEBRUÁR 2020: 2. ROČNÍK KARDIO LIVE SEMINÁRA: ZAUJÍMAVÉ PRIAME PRENOSY Z CATHLABOV
cinre

Druhý ročník CINRE KARDIO LIVE SEMINÁRA sa stretol s veľkým úspechom a všetci jeho účastníci boli priamo vtiahnutí do deja, keď si mohli naživo pozrieť 5 priamych prenosov z katetrizačných sál nemocnice CINRE.

Priatelia, už teraz sa môžete tešiť na 3. ročník CINRE KARDIO LIVE SEMINÁR 2021, ktorý sa uskutoční 21. januára 2021. Priame prenosy by mali byť budúci rok obohatené aj o neurointervenčný výkon pri ischemickej cievnej mozgovej príhode a o mnohé ďalšie zaujímavé novinky. Tešíme sa na Vás!

Celý článok