HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

ŠTATISTIKY UKAZUJÚ POKLES MOZGOVÝCH PRÍHOD. JE TO NEZMYSEL

MEDITALK, MEDIWEB.SK, 13. APRÍL 2021: NEUROLÓG MARTIN KUCHARÍK: ŠTATISTIKY UKAZUJÚ POKLES MOZGOVÝCH PRÍHOD. JE TO NEZMYSEL
cinre

Exkluzívnym hosťom relácie Meditalk bol MUDr. Martin Kucharík, primár neurológie Nemocnice CINRE v Bratislave.

Vážne zdravotné problémy s možnými fatálnymi následkami, pri ktorých sa počíta doslova každá minúta. Mozgovo cievne príhody a trombózy nezmizli z radarov špecialistov za uplynulý rok len preto, že väčšia pozornosť sveta sa upriamuje momentálne na boj proti pandémii koronavírusu a boj s ochorením Covid- 19. Otázkou je, či sa dostávajú pacienti s mozgovo-cievnymi príhodami včas do rúk špecialistov, a či existuje súvislosť medzi Covid-19 a výskytom mozgovo-cievnych príhod. ​

Relácia Meditalk patrí do portfólia Hospodárskych novín a Zdravotníckych novín.