HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO

MUDr. I. VULEV, PhD., MPH, FCIRSE JE NOMINOVANÝ NA CENU KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO
cinre

Krištáľové krídlo - prestížne ocenenie

Veľmi nás teší, že náš kolega, riaditeľ Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE je nominovaný na prestížnu cenu Krištáľové krídlo za rok 2018 v kategórii Medicína a veda.

I. Vulev je uznávaným odborníkom v intervenčnej rádiológii nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V roku 2018 sa zaslúžil o vznik špičkového inovatívneho medicínskeho pracoviska u nás – Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE), ako jediného pracoviska v SR, ktoré sa špecializuje na miniinvazívnu liečbu cerebro a kardiovaskulárnych ochorení, prepája pod jednou strechou a komplexne zastrešuje programy neuro, kardio a angio v nonstop režime.

Krištáľové krídlo je každý rok udeľované ocenenie osobnostiam Slovenska, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadny úspech. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia najväčšiu úctu a obdiv. A k takým I. Vulev určite bezpochyby patrí.

Sledujte udeľovanie ocenenia Krištáľové krídlo v nedeľu 27. januára 2019 o 20.30 hod. na STV 1.