HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

TOP LEKÁR V ODBORE RÁDIOLÓGIA

MUDR. IVAN VULEV, PhD., MPH, FCIRSE JE TOP LEKÁR V ODBORE RÁDIOLÓGIA. SRDEČNE GRATULUJEME!
cinre

Foto: Peter Mayer, HN

Má rád výzvy. Je skromný, pokorný, trpezlivý, nechýba mu empatia. Je skvelý človek a kolega, pomáha druhým, denne zachraňuje ľudské životy. MUDr. IVAN VULEV, PhD., MPH, FCIRSE riaditeľ CINRE a špičkový intervenčný rádiológ a neurorádiológ nielen európskeho, ale aj svetového formátu sa stal TOP lekárom na Slovensku v odbore rádiológia. “Toto prestížne ocenenie patrí všetkým zamestnancom CINRE,” uviedol MUDr. Ivan Vulev. Celý kolektív CINRE úprimne gratuluje, tešíme sa s Tebou Ivan!