HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 RECEPCIA02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350,0917 818 808 RECEPCIA02/3904 9302

CIEVNY CHIRURG Z CINRE O CHRONICKOM ŽILOVOM OCHORENÍ

BEDEKER ZDRAVIA, 2/2019, MÁJ-JÚN 2019: MUDR. SILVIA KISSOVÁ – CIEVNY CHIRURG Z CINRE O CHRONICKOM ŽILOVOM OCHORENÍ
cinre

K téme chronického žilového ochorenia sa vyjadruje aj naša kolegyňa, cievna chirurgička CINRE MUDr. Silvia Kissová.  celý článok