HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/3904 9302
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 02/3904 9350,0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/3904 9302

NEMOCNICA CINRE PRICHÁDZA S NOVINKOU PRE PACIENTOV

NEMOCNICA CINRE PRICHÁDZA S NOVINKOU PRE PACIENTOV
cinre

Vzhľadom na aktuálny stav nedostupnosti ambulantných neurológov na Slovensku, v tomto epidemiologickom období, Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) začala s poskytovaním emailových a videokonferenčných konzultácií pre neurologických pacientov.

Konzultácie poskytuje primár neurológie CINRE MUDr. Martin Kucharík: martin.kucharik@cinre.sk. Viac informácií o tejto službe pacientom nájdete na webovej stránke CINRE alebo na FB profile.

Nemocnica CINRE poskytuje špičkovú zdravotnú starostlivosť bez doplatku a pre poistencov všetkých troch zdravotných poisťovní na Slovensku.