HOTLINE LEKÁRI 24/7
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE
KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302
HOTLINE LEKÁRI 24/7: NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
OBJEDNÁVANIE: KARDIO LEKÁRI 02/3904 9350 | PACIENTI 02/3904 9302

Novinka v liečbe mozgovej mŕtvice

Novinka v liečbe mozgovej mŕtvice
cinre

Príhodu je možné liečiť až do 24 hodín od ich vzniku, namiesto doterajšej hranice šesť hodín.

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave sa zaradilo medzi celosvetové pracoviská, kde mechanickú stent trombektómiu pri cievnej mozgovej príhode robia až do 24 hodín od vzniku príznakov.

Viac tu …