HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV
NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333
(ELEKTÍVNE 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV 02/ 3230 2660
HOTLINE 24/7 PRE LEKÁROV NEURO/ANGIO 0945 400 100 | KARDIO 0945 444 333 (ELEKTÍVNE KARDIO 0917 818 808)
RECEPCIA PRE PACIENTOV02/ 3230 2660

SHOCKWAVE, ĎALŠIA UNIKÁTNA LIEČBA

OHLASY V MÉDIÁCH, DECEMBER 2020: SHOCKWAVE, ĎALŠIA UNIKÁTNA LIEČBA URČENÁ NA ROZBITIE ROZSIAHLYCH NÁNOSOV VÁPNIKA NA CIEVACH
cinre

Nemocnica CINRE sa opäť môže pochváliť  zavedením ďalšiej unikátnej liečby, ktorá je určená na rozbitie hrubých a cirkulárnych rozsiahlych nánosov  vápnika v periférnych tepnách končatín diabetikov. Ide o metódu ShockWave.

OHLASY V MÉDIÁCH

LIEK, DECEMBER 2020 – JANUÁR 2021: NEMOCNICA CINRE UVÁDZA ĎALŠIU UNIKÁTNU LIEČBU

LEKÁRSKE NOVINY, 04. DECEMBER 2020: NEMOCNICA CINRE U NÁS ZAVÁDZA ĎALŠIU UNIKÁTNU LIEČBU